Home > Verwarming > Verplicht onderhoud

Onderhoud

Verwarmingsinstallaties op gas (aardgas, butaan, propaan) moeten tweejaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen (Decreet1 juni 2007 ). Het onderhoud van uw centrale verwarming (cv-ketel) is een verplichting voor de gebruiker van het toestel. Bij huurwoningen valt de verplichting ten laste van de huurder. De verplichting geldt zowel voor particulieren als voor bedrijven. De onderhoudsregels zijn enkel van toepassing op centrale verwarming.

Voor individuele toestellen (zoals een doorstroomketel, gasgeiser of gaskachel) geldt deze regelgeving niet. Het is toch aan te bevelen om deze toestellen regelmatig te laten nakijken.

Sommige verplichtingen zijn afhankelijk van het vermogen van uw installatie. U kan het vermogen aflezen van het kenplaatje op uw toestel. Centrale verwarming op gas (aardgas, butaan, propaan) met een vermogen groter dan 20 kW:

– U moet uw installatie tweejaarlijks laten onderhouden.
– De onderhoudsbeurt gebeurt door een erkende technicus gasvormige brandstof.
– U krijgt een reiniging- en verbrandingsattest.
– De huurder bezorgt een kopie aan de eigenaar.

Wat gebeurt er als mijn cv-ketel wordt afgekeurd?

Als na onderhoud blijkt dat uw toestel niet goed en veilig werkt en er herstellingen nodig zijn aan het toestel of schoorsteen, dan hebben zowel de eigenaar als de huurder de plicht de installatie binnen de 3 maand in orde te brengen. U moet dit kunnen bewijzen met een nieuw attest.

Het decreet van 8 december 2006 legt zelfs een audit op voor verwarmingsinstallaties ouder dan 15 jaar, met een vermogen kleiner dan 100kW.